Zawiadomienie o wyłożeniu projektu planu miejscowego

Burmistrz Strzyżowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasta Strzyżowa - Sobieskiego II", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 czerwca 2024 r. do 24 lipca 2024r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, w pokój nr 34, w godzinach pracy Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie,  (pokój nr 8) o godzinie 10:00.

 

Dokumenty dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasta Strzyżowa - Sobieskiego II"

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności