Powróć do: Aktywny wypoczynek

Pieszo

Urokliwe zakątki gminy Strzyż ów zachęcają do spacerów trasami pieszymi, a także ścieżkami przyrodniczymi.

 

Szlaki turystyczne

 

Przez najciekawsze fragmenty gminy przebiegają 3 szlaki turystyczne.

 

  • Zielony szlak prowadzi ze Strzyżowa w kierunku południowym przez Godową - Brzeżankę i wchodzi na grzbiet Pasma Brzeżanki, gdzie dochodzi czarny szlak turystyczny z Babicy. Z grzbietu  Pasma Brzeżanki zielony szlak schodzi do Bonarówki, skąd prowadzi do ruin zamku "Kamieniec" w Odrzykoniu.

 

  • Czarny szlak  prowadzi z Babicy przez Lubenię, Połomię, Działy do Żarnowej. Następnie polami schodzi do doliny Stobnicy, aby stromą drogą wspiąć się na Pasmo Brzeżanki. Tu czarny szlak turystyczny łączy się ze szlakiem zielonym.

 

  • Żółty szlak prowadzi w gminie Strzyżów przez Grodzisko, Zawadkę, Tropie, Łętownię, w stronę Nowej Wsi i Czudca. Stanowi część „Szlaku Trzech Pogórzy” - jednego z długodystansowych szlaków w Polsce o długości 130 km, który zaczyna się w Siedliskach koło Tuchowa a kończy w Dynowie. Przebiega przez Pogórze Ciężkowickie, Strzyżowskie i Dynowskie.

 

Doskonałym miejscem na pieszą wyprawę, gdzie dodatkowo można odpocząć, oddając się zadumie jest ścieżka turystyczno-rekreacyjna na wzgórze widokowe „Ratośniówki”, wzdłuż której znajduje się 14 stacji drogi krzyżowej oraz miejsca spoczynkowe z ławkami.

 

Ścieżki pieszo-rowerowe

 

Szlak „Malowniczymi grzbietami pogórzy” – szlak biegnie atrakcyjnymi widokowo, przeważnie odkrytymi grzbietami wokół Strzyżowa, schodzi w doliny, gdzie wzdłuż dróg, nad rzekami i potokami, rozciągają się wsie. Prowadzi przez tereny atrakcyjne przyrodniczo, objęte różnymi formami ochrony. Pokonując około 40-kilometrową trasę przejedziemy terenami Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.