Powróć do: Gospodarka odpadami

PSZOK

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. 1-go Maja w Strzyżowie (teren obok składowiska odpadów). Otwarty jest w godz. pon.-pt. od 07:00 do 15:00, sobota 07:00-13:00.

 

Odpady dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny sprzęt AGD i  RTV);
 • zużyte opony z samochodów osobowych, z ograniczeniem do 4 szt. rocznie z jednego gospodarstwa domowego;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • odpady niebezpieczne takie jak: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin, lampy rtęciowe;
 • odpady odzieży i tekstyliów;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (gruz, beton, odpadowe materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, urządzenia sanitarne), z ograniczeniem ilości do 1m3 rocznie;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

 

Za dodatkową opłatą w PSZOK przyjmowane są odpady:

 • wielkogabarytowe – 1,10 zł/ kg,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe powyżej 1m3/gospodarstwo domowe - 10 zł/m3,
 • okna i drzwi – 1,10 zł/kg ,
 • szkoło okienne - 0,10zł/kg,
 • styropian budowlany – 3,00 zł/kg,
 • zużyte opony z samochodów osobowych – 4,00 zł /szt.,
 • zużyte opony z samochodów ciężarowych -  10,00 zł/szt.

Właściciele nieruchomości we własnym zakresie zobowiązani są dostarczyć odpady komunalne do PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy ul. 1-go Maja na terenie składowiska odpadów komunalnych. W przypadku braku takiej możliwości, można zamówić odpłatna usługę transportową w PGKiM Strzyżów.