Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów

Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko” informuje tegorocznych maturzystów (MATURA 2024) o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów, skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Stypendium wynosi 10 000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie rekomendacji Stowarzyszenia Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko”. Wnioski o uzyskanie rekomendacji należy zgłaszać w terminie do 31 lipca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o źródłach dochodów za miesiąc czerwiec br., zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwuletnie zameldowanie na terenie Gminy Strzyżów, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o przyjęciu na studia, kserokopię świadectwa dojrzałości.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 9 lipca do 20 sierpnia 2024 r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami składa w siedzibie Organizacji Lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2024 r.

Organizacje Lokalne sprawdzą prawidłowość złożonych dokumentów i prześlą je do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej, w terminie do 2 września.

 

Stypendia kierowane są do studentów, którzy spełniają poniższe kryteria:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXIII edycji programu,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 969 brutto wyliczony z czerwca 2024 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Stypendia otrzymują studenci, którzy legitymują się najwyższą liczbą punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów stypendia otrzymują osoby o niższych dochodach w rodzinie.

 

Warunkiem otrzymania stypendium jest:

a) W I semestrze – prócz spełnienia kryteriów określonych w § 3, przesłanie do FEP w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, zaświadczenia z uczelni o rozpoczęciu studiów, o których mowa w § 1. Dokument wydany przez Dziekanat lub Biuro obsługi studenta powinien zawierać pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument oraz nazwę kierunku studiów.

b) W II semestrze – przedłożenie, w terminie: − do 12 marca 2025 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru. Dokument wydany przez Dziekanat uczelni lub Biuro obsługi studenta powinien zawierać pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument, nazwę kierunku studiów oraz adnotację o zaliczeniu I semestru. Jeśli w uczelni obowiązuje roczny tryb rozliczania lub Stypendysta ma dług punktowy lub warunek, Stypendysta ma obowiązek poinformować o tym FEP i może otrzymać stypendium w II semestrze pod warunkiem podpisania zobowiązania o przedłożeniu zaświadczenia o zaliczeniu I roku. Formularz zobowiązania zostanie przekazany stypendyście mailowo po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia z Dziekanatu uczelni lub Biura obsługi studenta zawierającym pieczątkę uczelni, czytelny podpis osoby wydającej dokument, nazwę kierunku studiów oraz informację o rozliczeniu rocznym lub długu punktowym lub warunku; − do 15 czerwca 2025 r., sprawozdania merytorycznego z udziału w programie stypendialnym na formularzu, który zostanie udostępniony stypendyście na jego indywidualnym koncie w systemie do składania wniosków. Wzór sprawozdania merytorycznego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

c) zrealizowanie projektu społecznego w trakcie roku akademickiego, na który przyznane zostało stypendium lub w czasie wakacji, w ramach Programu PROJEKTOR – Wolontariat Studencki lub innego projektu społecznego zatwierdzonego przez Fundację. Informacja na temat projektów społecznych jest dostępna na stronie programu.

 

Pozostałe szczegółowe warunki przyznania stypendium określa Regulamin oraz umowa stypendialna.

Potrzebne załączniki dostępne są w pliku "Regulamin"  znajdującym się pod linkiem https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do pani Katarzyny Ziobro telefonicznie pod numerem 696 942 641.

Pliki do pobrania:

Wniosek o rekomendację
Format: doc, 46 kB
Załącznik do wniosku
Format: doc, 49 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej