Powróć do: DLA MIESZKAŃCA

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

   Loga programu Czyste Powietrze 
  

   Baner programu Czyste Powietrze

CZYSTE POWIETRZE to program priorytetowy, który realizowany jest na terenie całego kraju. W Gminie Strzyżów, na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działa Punkt Konsultacyjny.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszyła 3 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

 • podniesienia wysokości progów dochodowych,
 • wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać,
 • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
 • ścieżki bankowej programu - kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
 • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.


Czyste Powietrze 2023 z wyższymi progami dochodowymi i dofinansowaniem

 

W Programie obowiązuje zasada im niższe są dochody tym wyższa dotacja. Zatem na jaką dotację można liczyć?

POZIOM DOFINANSOWANIA

DOCHÓD

DOTACJA

CZĘŚĆ 1

 PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

Twój roczny dochód (dochód wnioskodawcy) nie przekracza 135 tysięcy zł

do 66 000 zł

+ 1 200 zł na audyt energetyczny

CZĘŚĆ 2

 PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- 1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym 

- 2 651 zł  w gospodarstwie jednoosobowym

do 99 000 zł

+ 1 200 zł na audyt energetyczny

CZĘŚĆ 3

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

- 1 090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym 

- 1 526 zł  w gospodarstwie jednoosobowym

lub masz ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

do 135 000 zł

+ 1 200 zł na audyt energetyczny

 

 

Więcej informacji na temat programu można uzyskać: 

 • w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
 • w Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu „Czyste Powietrze”, zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5  w Strzyżowie, piętro II, pok. nr 29. Punkt czynny jest we wtorki i środy w godzinach 9.00 – 14.00 (17 2761 354 wew. 129);
 • pod numerem telefonu infolinii ogólnopolskiej: 22 340 40 80 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00;
 • na stronie www.czystepowietrze.gov.pl
 • w pliku pdf zamieszonym u dołu strony. 

 

WARTO WIEDZIEĆ:

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania - nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

 • Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

 

 • W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania - gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie, potwierdzający ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

 

Zgodnie z zapisami najnowszej wersji Porozumienia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnił aktualne informacje dotyczące wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Strzyżów. Dane na dzień 31.12.2023 r. dotyczą liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby zawartych umów, liczby zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji. 

 

Dane dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w gminie Strzyżów kształtują się następująco:

 

·         Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 413

·         Liczba zawartych umów – 359

·         Liczba przedsięwzięć zrealizowanych (umowy zakończone)– 197

·         Kwota wypłaconych dotacji (umowy zakończone) – kwota -  4 379 638,65 zł

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Zmiany w Programie Czyste Powietrze
Format: pdf, 679.37 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej