Powróć do: KULTURA I EDUKACJA

Nagrody Św. Michała

Statuetki Św. Michała

Nagroda św. Michała została ustanowiona przez Radę Miejską w Strzyżowie na mocy uchwały Nr XXXII/273/05 z dnia 20 października 2005 roku. Celem jej powołania jest propagowanie odpowiednich postaw, dorobku i szczególnych osiągnięć osób, instytucji oraz organizacji społecznych, wyróżniających się w środowisku, mogących być wzorem i przykładem dla innych.


Kto może otrzymać statuetkę

Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej oraz stowarzyszeniu zwykłemu, za szczególne osiągnięcia w takich sferach życia publicznego, jak:

1) kultura;
2) oświata, wychowanie oraz sport, turystyka i rekreacja;
3) opieka społeczna oraz bezpieczeństwo i zdrowie publiczne;
4) samorządność;
5) wolontariat i mecenat;
6) inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie.

Kto może zgłosić kandydata

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą być składane przez:

1) osoby fizyczne,
2) osoby prawne,
3) stowarzyszenia zwykłe.     

Dotychczasowi laureaci nagrody Świętego Michała

 

2006

KULTURA - Grzegorz Oliwa,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA - Łukasz Perłowski,

OPIEKA SPOŁECZNA - Antoni Mularz,

SAMORZĄDNOŚĆ - Kazimierz Zimny,

WOLONTARIAT - Stanisław Stasiowski,

MECENAT- Cukiernicza Spółdzielnia „Roksana” w Strzyżowie,

W kategoriach OŚWIATA I WYCHOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE, INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE – kapituła zdecydowała nie przyznawać nagrody.

 

2007

KULTURA - Emil Czaja,

 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Violetta Wietecha, 

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – dr hab. Wojciech Jan Cynarski,

SAMORZĄDNOŚĆ – Waldemar Góra,

WOLONTARIAT - Wioletta Drozd,

MECENAT – Środowisko Polonii Strzyżowskiej w USA,

 INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE – ksiądz dr Jan Wolak.

 W kategoriach OPIEKA SPOŁECZNA i BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE kapituła zdecydowała się nie przyznawać nagrody.

 

2008

KULTURA – Grupa Śpiewacza „Baby Glinickie”,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Andrzej Kruczek,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Maria Zamorska,

SAMORZĄDNOŚĆ – Wiejska Lokalna Grupa Działania,

 WOLONTARIAT - Bank Spółdzielczy w Strzyżowie,

 MECENAT – Zakład Masarsko-Wędliniarski Stanisław Fiołek,

 INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze”.

OPIEKA SPOŁECZNA i BEZPIECZEŃSTWOI ZDROWIE - kapituła zdecydowała się nie przyznawać nagrody.

 

2009

KULTURA – Strzyżowski Chór Kameralny,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Zdzisława Górska,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Drużyna Seniorów Piłki Siatkowej MKS „Wisłok”,

SAMORZĄDNOŚĆ – Stanisław Michalski,

 WOLONTARIAT – Mirosław Czarnik,

 MECENAT – Marek Leśniak, Zakład Przetwórstwa Mięsnego,

OPIEKA SPOŁECZNA – Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. Prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a,

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE – Jarosław Kosoń,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Elżbieta Łukacijewska.

 

2010

KULTURA – Adam Kluska,

OPIEKA SPOŁECZNA – Szkolne Koło CARITAS przy Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie,

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE – Andrzej Włodyka,

SAMORZĄDNOŚĆ – Maria Wójcik,

MECENAT – Horst Schmidt,

WOLONTARIAT – Wiktor Ruszała,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Jan Półzięć,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Adam Niemiec,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENI E– Tadeusz Złotek.

 

2011

KULTURA – Strzyżowska Orkiestra Dęta,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Leszek Szczęch,

SAMORZĄDNOŚĆ – Halina Dziadosz,

WOLONTARIAT – Marzena Dubiel,

MECENAT – Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „RemBud” w Strzyżowie,

OPIEKA SPOŁECZNA – Ks. Stanisław Słowik,

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE – Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Mariusz Gadzina.

 

 2012

 KULTURA – Kazimierz Tokarski,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – LO Strzyżów,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Krzysztof Niemiec,

SAMORZĄDNOŚĆ – Czarnorzecko-Strzyżowska LGD,

WOLONTARIAT – Władysław Rusinek,

MECENAT – Wacław Szary,

OPIEKA SPOŁECZNA – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie,

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE – Andrzej Włodyka,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE – Bank Spółdzielczy.

 

 

2013

KULTURA – Strzyżowski Teatr „PRIMA APRILIS”,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Ks. Piotra Gnat,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Sławomir Uchwat,

SAMORZĄDNOŚĆ – Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów,

WOLONTARIAT– Barbara Modliszewska,

MECENAT– Jarosław  Broda,

OPIEKA SPOŁECZNA – Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie,

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE – Koło Honorowych Dawców Krwi Oddział Rejonowy PCK w Strzyżowie,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE – Tadeusz Krajewski.

 

2014

KULTURA– Grupa Estradowo – Kabaretowa „ANTIDOTUM”,

OŚWIATA I WYCHOWANIE– Związek Strzelecki „Strzelec” Pododdział Strzyżów,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA– Ks. Jerzy Oczoś,

SAMORZĄDNOŚĆ–Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego  Im. Adama Mickiewicza W Strzyżowie,

WOLONTARIAT– Marek Stec i Eugeniusz Moskal,

MECENAT– Janusz Ziobro,

OPIEKA SPOŁECZNA – Stowarzyszenie „Tak Życiu”,

BEZPIECZEŃSTWOI ZDROWIE PUBLICZNE – GRUPA AA „ŻYCIE” I Al. Anon „NADZIEJA”,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE –Koło Łowieckie „Złota Jesień” W Strzyżowie.

 

2015

KULTURA – zespół „Steel Velvet”,

OŚWIATA I WYCHOWANIE– Wiesław Łuszczki,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA– Grupa „Armmagedon Strzyżów”,

WOLONTARIAT– Agnieszka Witek,

MECENAT– Antoni Wójtowicz,

BEZPIECZEŃSTWOI ZDROWIE PUBLICZNE – Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Godowa Dolna,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE – Łukasz Żydzik oraz Borys Budka. 

 

2016

KULTURA - Bronisława Pyc,

OŚWIATA I WYCHOWANIE - Dorota Skura,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA - Andrzej Charzewski,

OPIEKA SPOŁECZNA - Alicja Kielar,

SAMORZĄDNOŚĆ - Fundacja Rozwoju "Dobre Życie",

WOLONTARIAT - Marta Utnicka; ks. Mariusz Siniak,

MECENAT - Bracia Spółka z o.o., 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE - Katarzyna Ciuba,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Stanisław Śliwa.

 

2017

KULTURA -  Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie”,

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA - Edyta Wilk, 

OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE - Centrum Medyczne MEDYK,

SAMORZĄDNOŚĆ - Franciszek Kut,

WOLONTARIAT I MECENAT - Marcin Bosek,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. 

 

2018

KULTURA - Anna Dziadek,

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz SPORT, TURYSTYKA i REKREACJA – Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „Strzyżowiak”,

OPIEKA SPOŁECZNA oraz BEZPIECZEŃSTWO i ZDROWIE PUBLICZNE – Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżowie,

SAMORZĄDNOŚĆ – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,

WOLONTARIAT I MECENAT –  Christine Hahn oraz Josef Schwammel,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Tadeusz Lutak.

 

2019

KULTURA - Bronisław Lechowicz; 

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA - Radosław Ślaski;

OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE – Beata i Marek Banasiowie BAN-MED Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska;

SAMORZĄDNOŚĆ – Rodzinne Ogrody Działkowe „RELAX"

WOLONTARIAT I MECENAT – Marian Wydro;

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE -  Tadeusz Worosz

 

2021

KULTURA - Urszula Rędziniak 

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORTU, TURYSTYKA I REKREACJA - dr Piotr Szopa, Jacek Libucha

OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE - Pracownicy Służby Zdrowia 

SAMORZĄDNOŚĆ - Małgorzata Sołtys

WOLONTARIAT ORAZ MECENAT - Wiesław Drogoń

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Redakcja miesięcznika "Waga i Miecz" 

 

2023

KULTURA – Barbara Szlachta, Redakcja kwartalnika „Życie Dobrzechowa”

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA - Monika Fąfara

OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE - 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosławia

SAMORZĄDNOŚĆ - Strzyżowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

WOLONTARIAT ORAZ MECENAT - firma Modern Forms

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Stowarzyszenie Pogórze Ultra Trail

Pliki do pobrania:

Wniosek
Format: doc, 156 kB
Regulamin Nagrody Świętego Michała
Format: doc, 151 kB
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej