Program współpracy

Zarządzenie Nr 233/23

Burmistrza Strzyżowa

z dnia 15 listopada 2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), § 3, 4 i 5 uchwały Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a także Zarządzenia Nr 7/18 Burmistrza Strzyżowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia I zastępcy burmistrza do prowadzenia niektórych spraw Gminy Strzyżów w czasie nieobecności Burmistrza Strzyżowa

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), mającymi siedzibę na terenie Gminy Strzyżów lub działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Strzyżów, projektu Programu współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

§ 2

Projekt programu, o którym mowa w § 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Strzyżów na okres od 15 do 22 listopada 2023 r. 

§ 3

Ustala się termin 22 listopada 2023 r. do składania pisemnych opinii o projekcie Programu współpracy, o którym mowa w § 1, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@strzyzow.pl. Opinie, które wpłyną do Urzędu po dniu 22 listopada 2023 r. nie będą rozpatrywane.

§ 4

Wyniki konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

(-)

Z up. Burmistrza

Paweł Midura 

Zastępca Burmistrza 

 

Projekt Programu współpracy znajduje się w załączniku.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej