Powróć do: Miejscowości

Grodzisko

Powierzchnia: 967,5255 ha
Liczba mieszkańców: 1 017 (stan na dzień 31.12.2022 r.)

           

Grodzisko podzielone jest na dwie części przez potok zwany Różanką. Zwy­czajowo określa się je jako Grodzisko Góra i Grodzisko Dół. Potok bierze swój począ­tek ze źródeł we wsi Różanka i płynie przez Grodzisko, a kończy swój bieg w Wisłoku. Wieś należy do rozdrobnio­nych osadniczo, posiada wiele przysiółków m.in. Ciśnia, Niebylec, Fol­wark, Podlasie, Góry, Obszary, Rzeki, Bakonka, Wierzchowina, Budy. Fragment Pogórza Strzy­żowskiego na północ od wsi objęto formą ochrony, tworząc Strzyżowsko-Sędziszowski Ob­szar Chronionego Krajobrazu

 

Według badań prof. dr. hab. Jana Żaka, prowa­dzącego w latach 1956–1957 wykopaliska archeologiczne na wzgórzach powyżej szkoły, osadnictwo na tym terenie sięga przełomu XI i XII w. Wykopaliska te (kamienne i krzemienne toporki, gliniane fragmenty naczyń i ozdób) dowiodły, że istniała tu osada wczesnośredniowieczna. Związek istnienia grodu z obecną nazwą wsi wydaje się uzasadniony – Grodz, Gro­dyszcze. Pierwsza wzmianka o Grodzisku pochodzi z czasów panowania Bolesława Wsty­dliwego, tj. z 1277 r. z doku­mentu zatwierdza­jącego uposażenie klasztoru cystersów w Koprzywnicy, nadane im przez Mikołaja Bogorię. W rzeczywistości opactwo weszło w posiadanie Gro­dziska znacznie później, zapewne w XIV lub począt­kiem XV w. Jako niekwestionowana własność cystersów Grodzisko występu­je w dokumencie z 1413 r.

 

Przez wiele stuleci, od początków swego istnienia, Grodzi­sko należało do parafii w Dobrze­chowie. Dopiero w 1935 r. powsta­ła nowa parafia Grodzisko wy­dzielona z parafii Dobrzechów. Należą do niej: Grodzisko, Różan­ka i Zawadka. W tym czasie wybudowano drewniany ko­ściół użytkowany do momentu postawienia w 1959 r. nowego pw. Niepokalanego Serca NMP i św. Stanisława Kostki. Do parafii należy także kościół dojazdowy w Różance, wybu­dowany w 1984 roku pw. Naj­świętszego Serca Jezusowego. Na terenie parafii Grodzisko znajduje się około 50 kapli­czek i krzyży o charakterze religijnym.

 

We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa, ośrodek zdrowia, stadion spor­towy i Dom Ludowy. Najstarszymi organizacjami społecznymi w Grodzisku są Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Od 1995 roku działa tutaj również Parafialny Klub Sportowy „Sokół”. Klub dysponuje pełnowymiarowym stadionem sportowym.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej