Powróć do: Miejscowości

Żyznów

Powierzchnia: 1331,4913 ha
Liczba ludności: 833 (stan na dzień 31.12.2022 r.)

 

Żyznów leży nad rzeką Stobnicą, będącą dopły­wem Wisłoka. Przez całą wieś wzdłuż lewego brzegu rzeki przebiega droga wojewódzka nr 989 Strzyżów–Lutcza. Oto­czony jest od północnego wschodu zalesionymi wzgó­rzami: od zachodu grzbietem Brzeżanka (484 m n.p.m.), od południa wzgórzami Łysa Góra (424 m n.p.m.) i Wi­śnia (385 m n.p.m.). Wieś od wschodu graniczy z Lutczą, od zachodu z Godową, od półno­cy z Jawornikiem, od południa z Bonarówką.

 

Nazwa Żyznów pochodzi od żyznej, urodzajnej gleby, czego najlepszym dowodem jest ocena lustra­torów królewskich z roku 1536, którzy wydajność gleby oszacowali na 1300 grzywien, podczas gdy sąsiednią, o wie­le większą obszarem Lutczę, ocenili na 600 grzywien.

 

Na przestrzeni lat wielo­krotnie zmieniali się właści­ciele wsi. Pod koniec XVII w. Żyznów Dolny wraz z Godo­wą stał się własnością Antonie­go Dydyńskiego, który w tym czasie doszedł do znacznego majątku. Żyznów Górny prze­szedł w ręce Józefa Radziwiłła, który poszerzał swój majątek, skupiając wsie w okolicach Strzyżowa (m.in. Gbiska, Tro­pie, Łętownia).

W 1847 r. właścicielem wsi była rodzina Łempickich, której staraniem wzniesiono pałac. Późniejsza właścicielka Żyznowa, Maria Straszewska, córka Hilarego Łempickiego, założyła park położony na północny zachód od pałacu z prostokątnym stawem i okrą­głą wyspą. W 1877 r. dobra przeszły na własność córek Marii: Heleny i Jadwigi Stra­szewskich. Po śmierci Jadwigi, majątek przejęła Helena hra­bina Łosiowa, a po jej śmierci w 1898 r., dobra te otrzymał jej mąż – hrabia Witold Łoś. W 1917 roku sprzedał on żyznowski dwór Bylickim, którzy byli jego właścicielami do 1944 r., kiedy to majątek upaństwowiono.

W skład założenia pała­cowo-parkowego, prócz pałacu, wchodzi budynek administracyjny tzw. Andrze­jówka, dawne stajnie (obecnie budynek gospodarczy) oraz park. Piętrowy pałac został wzniesiony pod koniec XVIII lub na pocz. XIX w. na planie prostokąta w stylu neoklasycystycznym. Fasa­dę frontową stanowi portyk wgłębny wsparty na ośmiu kolumnach. W czasie II wojny świato­wej znajdował się tu szpital wojskowy służący rosyjskim żołnierzom, przywożonym z frontu przebiegającego koło Gogołowa. Natomiast w latach 1945–1948 było tu sanatorium przeciwgruźlicze. Od 1949 r. mieści się w nim Państwowy Dom Dziecka (obecnie podzielony na dwie placówki).

Na północ od budynku roz­ciąga się park krajobrazowy, założony przed 1877 rokiem, wg projektu Marii Straszew­skiej. Zachowały się aleje lipo­wa i kasztanowa, kilka okazów dębów (ok. 150-letnich), sosny kanadyjskie, graby, akacje. Do naszych czasów przetrwał prostokątny staw z wyspą. W miejscu, gdzie była staj­nia, został wybudowany Dom Ludowy.

 

W miejscowości znajduje się kościół pw. Prze­mienienia Pańskiego i św. Barbary z 1862 r. Decyzję o jego budowie podjęto, gdy okazało się, że kaplica pw. św. Barbary, w której dotychczas odbywały się nabożeństwa, ze względu na zły stan musi być rozebrana. W miejscu kaplicy stoi dziś ceglana kapliczka św. Barbary, przeszklona ostrołukowymi oknami z ko­pią figurki św. Barbary.  Na wschód od kościoła znajduje się dzwonnica z 1929 r., z której dzwony na czas II wojny świato­wej zakopano. Obok świątyni znaj­duje się plebania wy­budowana w 1914 r., której fundatorem był hrabia Witold Łoś.

 

W Żyznowie jest kilka krzy­ży i kapliczek. Na uwagę zasługuje kapliczka św. Wa­lentego z figurą św. Walentego i św. Barbary w środku z XIX w. oraz kapliczka słupowa przy drodze na cmen­tarz ufundowana w 1863 r. W lesie Wiśnia Góra znajduje się kapliczka z XIX wieku. U pod­stawy kapliczki znajduje się studzienka z wodą źródlaną, która znana była z cudotwór­czej mocy.

 

Przez wieś przebiega Szlak Architektury Drewnianej oraz szlak rowerowy liczący 22 km. Szlak ten poprowa­dzony jest pętlą ze Strzyżowa przez Brzeżankę, Bonarówkę, Żyznów i Godową z powro­tem do Strzyżowa. Trasa pro­wadzi przez największe partie wzniesień Pogórza Strzyżow­sko-Dynowskiego oraz wyzna­czono na niej punkty wido­kowe na dolinę Stobnicy.

 

Funkcjonuje tu także Szkoła Podstawowa. Działają tu Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej